Novinky Tlačová správa

Každá šiesta firma na Slovensku je ohrozená krachom

04 feb 2019

Na Slovensku podniká 31 977 rizikových firiem a ďalších 1 592 firiem, ktorým hrozí úpadok. Vyplýva to z detailnej analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní analýz ekonomických informácií, ktorá sa pozrela na to, koľko rizikových spoločností u nás podniká.  Skúmala pritom až 217 563 firiem na Slovensku. Analýza podnikateľskej základne tak ukázala, že krachom je na našom trhu ohrozená každá šiesta firma.

Analýza spoločnosti Bisnode je založená na vlastnej metodike skóringového hodnotenia, nakoľko databázy Bisnode pokrývajú komplexné informácie o firmách z celého trhu. Jej cieľom je odhadnutie rizika úpadku firmy v nasledujúcich 12 mesiacoch. Podľa prieskumu tak najviac rizikových firiem podniká práve v Bratislavskom kraji. Ukazuje to skóringová stupnica modelu Bisnode, podľa ktorej až 12 481 podnikov z Bratislavy a jej okolia spadá do skóringového stupňa, ktorý je označený ako „rizikový“ (CCC, CC a C) a ďalších 448 firiem dokonca až do skóringového stupňa „úpadok“ (D). „Tieto spoločnosti sa vyznačujú negatívnym ratingom, v rámci ktorého vieme predpokladať zlú platobnú schopnosť či následný krach v krátkodobom horizonte,“ hovorí Petra Štěpánová, analytička spoločnosti Bisnode. Zároveň však upozorňuje, že Bratislavský kraj je považovaný za najrizikovejší aj preto, že v ňom sídli najviac podnikateľov.

Vysoký počet rizikových firiem a tých, ktorým hrozí krach, majú však aj Nitriansky (dohromady 3 628 v oboch stupňoch) a Košický kraj (dohromady 3 473 v oboch stupňoch). „Práve v týchto krajoch pôsobí najväčší podiel spoločností so skóringovým stupňom „rizikový“ (CCC, CC, C a D). Firmy zaradené v negatívnych skóringoch sú podľa našich databáz často nespoľahlivými platcami DPH, vo väčšej miere majú virtuálnu adresu alebo sa vyhýbajú plneniu informačných povinností,“ dodáva Petra Štěpánová s tým, že najmenej „problémových“ podnikov sídli v Trenčianskom kraji (dohromady 2 007 v oboch stupňoch).

 

NA ĎALŠEJ STRANE TLAČOVEJ SPRÁVY NÁJDETE CHARAKTERISTIKU METODIKY SKÓRINGOVEJ STUPNICE.

 

ROZLOŽENIE RIZIKOVOSTI FIRIEM V KRAJOCH PODĽA SKÓRINGOVÉHO MODELU BISNODE

Kraj

SKÓRINGOVÉ HODNOTENIA

Počet hodnotených subjektov

AAA - A

BBB - B

CCC - C

D

Banskobystrický kraj

10307

6021

2773

177

19278

Bratislavský kraj

37252

24382

12481

448

74563

Košický kraj

11928

7456

3250

223

22857

Nitriansky kraj

12662

7611

3510

118

23901

Prešovský kraj

10450

6012

2569

187

19218

Trenčiansky kraj

9500

5057

1872

135

16564

Trnavský kraj

10285

6037

3019

140

19481

Žilinský kraj

12247

6787

2503

164

21701

Celkový počet subjektov

114631

69363

31977

1592

217563

Zdroj: Bisnode

 

 

POPIS A CHARAKTERISTIKA SKÓRINGOVEJ STUPNICE BISNODE

Názov skupiny

Ratingové hodnotenie

Slovný popis ratingového hodnotenia

Slovný popis skupiny

VYNIKAJÚCE

AAA

Excelentný

Stabilné spoločnosti, vysoká pravdepodobnosť spoľahlivého plnenia záväzkov, vysoká pravdepodobnosť návratnosti investícií, nízke úverové riziko, minimálne riziko úpadku.

AA

Vynikajúci

A

Výborný

DOBRÉ

BBB

Veľmi dobrý

Kvalitná spoločnosť, možnosť mierne oneskoreného plnenia záväzkov, nutnosť individuálneho posudzovania návratnosti investícií, prijateľné úverové riziko, nízke riziko úpadku.

BB

Dobrý

B

Dostatočný

RIZIKOVÉ

CCC

Rizikový

Rizikové spoločnosti, pravdepodobnosť neplatenia platieb pri plnení záväzkov z obchodného styku, možnosť budúceho zhoršenia finančnej situácie, vyššie úverové riziko, spoločnosti ohrozené úpadkom

CC

Vysoko rizikový

C

Extrémne rizikový

ÚPADOK

D

Úpadok

Neschopnosť dlžníka splácať záväzky

Zdroj: Bisnode

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?