Obchodný register je zaplavený spiacimi firmami. Podľa údajov poradenskej spoločnosti Bisnode sa na Slovensku nachádza viac ako 30-tisíc spoločností, ktoré nevyvíjajú žiadnu podnikateľskú činnosť. Je to historicky najviac za posledné štyri roky, odkedy Bisnode, jednotka v poskytovaní ekonomických informácií, dáta o neaktívnych firmách sleduje. Rozdiely v krajoch, kde tieto spoločnosti „pôsobia“, sú pritom obrovské.

Aktuálne na Slovensku podniká bezmála 290-tisíc firiem (s.r.o. a akciové spoločnosti – pozn.), z čoho vyplýva, že každá desiata spoločnosť je u nás neaktívna. Podľa interných odhadov  Bisnode v roku 2019 bolo takýchto firiem u nás až 30 717. „Naša metodika ukazuje, že medziročne sa podiel spiacich podnikateľských subjektov zvýšil o 1 004 spoločností, od roku 2017 o 1 353 a od roku 2016 dokonca až o 4 524 firiem. Za rok 2019 tak Slovensko eviduje najviac spiacich subjektov v histórii,“ uviedla Petra Štěpánová, analytička Bisnode.  

Najväčší podiel neaktívnych subjektov sa nachádza v Bratislavskom kraji, presne 13 008, čo vysoko prevyšuje podiely v ostatných krajoch. „Bratislava a okolie eviduje až o 74 percent viac nečinných firiem ako druhý kraj s najvyšších podielom týchto subjektov. V Trnavskom kraji podľa našej analýzy sídli 3 407 spiacich spoločností,“ dodáva Petra Štěpánová, analytička Bisnode s tým, že „najmenej ich evidujeme v Trenčianskom kraji (1 387), Žilinskom kraji (1 746) a Banskobystrickom kraji (2 140).”

 

Kraj

Počet

Banskobystrický kraj

2 140

Bratislavský kraj

13 008

Košický kraj

2 996

Nitriansky kraj

3 360

Prešovský kraj

2630

Trenčiansky kraj

1387

Trnavský kraj

3407

Žilinský kraj

1746

Banskobystrický kraj

2 140

Bratislavský kraj

13 008

 Zdroj: Bisnode, Pozn.: 43 spoločností z neaktívnych firiem nebolo možné geograficky zadeliť

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00