Novinky Tlačová správa

Každá desiata firma na Slovensku nevykazuje žiadnu činnosť

09 jan 2020

Obchodný register je zaplavený spiacimi firmami. Podľa údajov poradenskej spoločnosti Bisnode sa na Slovensku nachádza viac ako 30-tisíc spoločností, ktoré nevyvíjajú žiadnu podnikateľskú činnosť. Je to historicky najviac za posledné štyri roky, odkedy Bisnode, jednotka v poskytovaní ekonomických informácií, dáta o neaktívnych firmách sleduje. Rozdiely v krajoch, kde tieto spoločnosti „pôsobia“, sú pritom obrovské.

Aktuálne na Slovensku podniká bezmála 290-tisíc firiem (s.r.o. a akciové spoločnosti – pozn.), z čoho vyplýva, že každá desiata spoločnosť je u nás neaktívna. Podľa interných odhadov  Bisnode v roku 2019 bolo takýchto firiem u nás až 30 717. „Naša metodika ukazuje, že medziročne sa podiel spiacich podnikateľských subjektov zvýšil o 1 004 spoločností, od roku 2017 o 1 353 a od roku 2016 dokonca až o 4 524 firiem. Za rok 2019 tak Slovensko eviduje najviac spiacich subjektov v histórii,“ uviedla Petra Štěpánová, analytička Bisnode.  

Najväčší podiel neaktívnych subjektov sa nachádza v Bratislavskom kraji, presne 13 008, čo vysoko prevyšuje podiely v ostatných krajoch. „Bratislava a okolie eviduje až o 74 percent viac nečinných firiem ako druhý kraj s najvyšších podielom týchto subjektov. V Trnavskom kraji podľa našej analýzy sídli 3 407 spiacich spoločností,“ dodáva Petra Štěpánová, analytička Bisnode s tým, že „najmenej ich evidujeme v Trenčianskom kraji (1 387), Žilinskom kraji (1 746) a Banskobystrickom kraji (2 140).”

 

Kraj

Počet

Banskobystrický kraj

2 140

Bratislavský kraj

13 008

Košický kraj

2 996

Nitriansky kraj

3 360

Prešovský kraj

2630

Trenčiansky kraj

1387

Trnavský kraj

3407

Žilinský kraj

1746

Banskobystrický kraj

2 140

Bratislavský kraj

13 008

 Zdroj: Bisnode, Pozn.: 43 spoločností z neaktívnych firiem nebolo možné geograficky zadeliť

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00