Novinky Tlačová správa

Investičná klíma v Európe sa v roku 2018 zlepšovala

13 jan 2019

partner poradenskej spoločnosti Bisnode, v roku 2018 zvýšil rating dvadsiatim-trom  krajinám sveta, k zníženiu pristúpil v desiatich prípadoch. Takmer polovica zmien sa týkala európskych štátov – rating klesol Nemecku, Dánsku, Chorvátsku a Macedónsku, zatiaľ čo Cyprus, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Island, Holandsko, Nórsko, Poľsko a Portugalsko si polepšili. Svojimi politickými, ekonomickými a obchodnými analýzami, ktoré D&B spracováva pre 132 krajín sveta, upozorňuje na riziká plynúce z obchodného styku.

 

Celosvetový ekonomický rast sa v minulom roku priaznivo odrazil aj na ratingovom hodnotení krajín, ktoré firmám poskytuje medzinárodne porovnateľné hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Rating D&B je výsledkom analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v nasledujúcich dvoch rokoch.

„Náš analytický tím starostlivo monitoruje vývoj rizika obchodovania v jednotlivých krajinách a pružne reaguje na zmeny v oblasti politického, komerčného, makroekonomického i externého rizika,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová s tým, klientom aj naďalej odporúčame starostlivo preverovať svojich obchodných partnerov a dôkladne vyhodnocovať všetky obchodné riziká vyplývajúce z obchodného styku.

 

Najpriaznivejšiu investičnú klímu v Európe má aktuálne Nórsko, ktorého rating D&B stanovil na stupni najnižšieho rizika investície (DB1c). Nasleduje náš najvýznamnejší obchodný partner Nemecko spolu so Švédskom (DB1d). Z krajín bývalé V4 je najlepšie hodnotená Česká republika (DB2b) pred Slovenskom (DB2d), Poľskom (DB3b) a Maďarskom (DB4a).

 

 

Prehľad krajín so zmenou ratingu Dun & Bradstreet v roku 2018

Zvýšený rating

Znížený rating

Krajina

Pôvodný

Nový

Krajina

Pôvodný

Nový

Demokratická republika Kongo

DB6d

DB4d

Kostarika

DB4c

DB5d

Pobrežie slonoviny

DB5d

DB4a

Chorvátsko

DB4a

DB6a

Kuba

DB6a

DB4b

Dánsko

DB2b

DB4b

Cyprus

DB4b

DB2c

Dominikánska republika

DB4b

DB6d

Česká republika

DB2d

DB2b

Nemecko

DB1c

DB1d

Francúzsko

DB2c

DB2b

Irán

DB5b

DB6b

Grécko

DB5a

DB4d

Macedónsko

DB4b

DB4c

Maďarsko

DB4b

DB4a

Nikaragua

DB6c

DB6d

Island

DB3b

DB2d

Tunis

DB5d

DB6a

Jamajka

DB5b

DB5a

Turecko

DB4d

DB5b

Japonsko

DB2d

DB2c

 

 

 

Kazachstan

DB5b

DB5a

 

 

 

Kuvajt

DB4b

DB3d

 

 

 

Libanon

DB6b

DB6a

 

 

 

Holandsko

DB2c

DB2b

 

 

 

Nórsko

DB1d

DB1c

 

 

 

Omán

DB4d

DB4c

 

 

 

Poľsko

DB3c

DB3b

 

 

 

Portugalsko

DB4b

DB3d

 

 

 

Katar

DB3b

DB3a

 

 

 

Singapur

DB2d

DB2c

 

 

 

Thajsko

DB4d

DB4c

 

 

 

Spojené arabské emiráty

DB3c

DB3b

 

 

 

Zdroj: Bisnode

 

 

 

 

 D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

 

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

 

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

           

DB1 – najnižšie riziko návratnosti investícií  

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierne riziko návratnosti investícií

DB4 – stredné riziko návratnosti investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

 

Podrobné informácie týkajúce sa ratingových stupňov sú uvedené na konci správy.

 

Více informací poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director CZ&SK

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?