Novinky Tlačová správa

Ekonomike sa darí. Pribudli u nás tisíce nových spoločností

05 nov 2018

Od začiatku roka vzniklo na Slovensku najviac firiem za posledné štyri roky.  Posledná analýza, zameraná práve na novozaložené firmy, ukázala, že ku koncu septembra 2018 bolo u nás zaregistrovaných 15 648 nových subjektov. V porovnaní s rovnakým obdobím za posledné roky je to o 103 nových podnikov viac ako pred rokom, o 1 220 spoločností viac ako v roku 2016 a až o takmer šesťtisíc nových firiem viac ako za prvých deväť mesiacov v roku 2015.

„Medziročné porovnania naznačujú, že slovenskej ekonomike sa darí. Kým počas prvých troch mesiacov tohto roka to vyzeralo, že počet novovzniknutých firiem narazil na svoj strop a počet nových firiem medziročne poklesol, čísla za druhý a tretí kvartál 2018 klesajúci trend vyvrátili. Môžeme predpokladať, že narastajúci trend sa udrží aj v najbližšom období a podnikatelia do konca tohto roka založia viac spoločností, ako počas minulého roka, ktorý bol pre novovzniknuté firmy rekordný,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Ku koncu septembra 2018 založili podnikatelia na Slovensku dovedna 15 648 nových firiem, z toho je 15 501 spoločností s ručením obmedzeným a 147 akciových spoločností. Najsilnejším mesiacom bol pritom marec, kedy vzniklo spolu 2 082 podnikov. „V tomto prípade môžeme hovoriť o akejsi „sezónnosti“ pri zakladaní firiem. Najviac firiem je zaregistrovaných spravidla v marci, v júli zase naopak najmenej a  tento rok nebol výnimkou. V júli 2018  vzniklo 1 478 nových firiem,“ vysvetľuje Štěpánová. Z pohľadu regionálneho rozdelenianajviac firiem registrovali podnikatelia v Bratislavskom kraji (5 024 s.r.o. a 99 a.s.),  a najmenej v Trenčianskom kraji (1 128 s.r.o. a 5 a.s.).

Aktuálne na Slovensku podniká spolu 269 645 firiem, z toho 262 183 spoločností s ručením obmedzeným a 7 462 akciových spoločností. Aj napriek tomu, že vzniklo 15 648 nových firiem, celkový počet registrovaných subjektov sa zvýšil o 11 747. V sledovanom období bolo totiž 3 901 spoločností vymazaných z obchodného registra. „Pri medziročných porovnaniach vidíme pri zaniknutých firmách klesajúci trend. Za prvých šesť mesiacov tohto roka ukončilo podnikanie 2 995 firiem, pričom vlani na polrok to bolo až 4 021 firiem. Počet zaniknutých firiem za deväť mesiacov roka 2018 (3 901 podnikov) tak predstavuje nižšie číslo, ako tomu bolo vlani na polrok,“ dodáva Šťepánová.

 

Počet novozaložených firiem 1Q až 3Q v rokoch 2015 - 2018

 

2018

2017

2016

2015

Mesiac

s.r.o.

a.s.

Spolu

s.r.o.

a.s.

Spolu

s.r.o.

a.s.

Spolu

s.r.o.

a.s.

Spolu

1.

1807

23

1 830

1 801

14

1 815

1 538

19

1 557

1 012

14

1 026

2.

1747

15

1 762

1 837

19

1 856

1 701

10

1 711

963

16

979

3.

2060

22

2 082

2 185

24

2 209

1 995

19

2 014

1 118

18

1 136

4.

1684

13

1697

1 601

14

1 615

1 721

22

1 743

1 126

19

1 145

5.

1794

13

1807

1 648

20

1 668

1 626

24

1 650

1 069

17

1 086

6.

1882

23

1905

1 830

23

1 853

1 644

16

1 660

1 074

21

1 095

7.

1466

12

1478

1 443

11

1 454

1 267

14

1 281

1 104

18

1 122

8.

1528

16

1544

1 547

14

1 561

1 476

20

1 496

1 007

23

1 030

9.

1533

10

1543

1 498

16

1 514

1 299

17

1 316

1 082

14

1 096

Spolu 3 Q

 

 

15 648

 

 

15 545

 

 

14 428

 

 

9 715

*štatistika zahŕňa len „kapitálové“ spoločnosti, tz. spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, nezahŕňa napríklad komanditné spoločnosti alebo spoločenstvá vlastníkov apod.

Zdroj: Bisnode

 

Chcete aby sme vás kontaktovali?