Tempo rastu ekonomiky našich českých susedov sa tento rok zrýchli. Odhad rastu HDP Slovenska sa nemení, no bude dynamickejšie ako u našich západných susedov.  

Vyšší odhad rastu ekonomiky Českej republiky pre roky 2017 a 2018 predstavila nadnárodná poradenská spoločnosť Dun & Bradstreet (D&B – NYSE:DNB), najuznávanejší svetový poskytovateľ ekonomických informácií, a zároveň strategický partner spoločnosti Bisnode. Podľa nej by malo tempo rastu ekonomiky našich západných susedov dosiahnuť úroveň 3,0 % z pôvodne predikovaných 2,7 % v tomto roku a z 2,5 na 2,7 v roku 2018.

Priaznivý vplyv na to má súkromná spotreba a rast exportu. Správa D&B však upozorňuje na fakt, že až 29 % Čechov chce opustiť Európsku úniu, a rovnako aj na chronický nedostatok zamestnancov na trhu práce.

S nedostatkom pracovnej sily bojuje aj Slovensko. A to napriek tomu, že naša ekonomika by mala  dokonca v raste predbehnúť spomínanú Českú republiku. Podľa predikcií D&B by sme mali v tomto roku rásť o 3,3 % a v nasledujúcom roku o 3,5 %. Ďalšie zrýchlenie rastu HDP pre slovenskú ekonomiku, ako v prípade českého HDP, zatiaľ D&B neočakáva.

Chcete aby sme vás kontaktovali?