Novinky Tlačová správa

D&B zvyšuje rating Rusku, zostáva ale v pásme vysokého rizika

13 jan 2020

Dun & Bradstreet (D&B), strategický partner Bisnode na Slovensku a v Českej republike, zvýšil rating Rusku. Dôvodom je ekonomický rast, napriek tomu hodnotenie zostáva na úrovni vysokého rizika návratnosti investície, na stupni DB5c. 

Analýza poukazuje na to, že Rusko sa v rebríčku Doing Business svetovej banky pre rok 2020 posunulo na 28. miesto zo 190 hodnotených krajín, zjednodušil sa výber dane z pridanej hodnoty a fiškálna pozícia krajiny zostáva silná. Dun & Bradstreet ale znížil svoj odhad rastu HPD Ruska z 1,6 % na 1,1 % z dôvodu slabnúcich inflačných tlakov. S ohľadom na rating v pásme vysokého rizika analýza D&B upozorňuje na neistotu spojenú s očakávanými výnosmi a podnikom odporúča obmedziť svoju expozíciu v krajine alebo vybrať iba transakcie s vysokou návratnosťou.

Na rovnakom ratingovom stupni ako Rusko D&B hodnotí napríklad Bahrajn, Etiópiu, Honduras, Zambiu alebo Guatemalu.

Najpriaznivejšiu investičnú klímu v Európe má aktuálne podľa Dun & Bradstreet Nemecko a Nórsko na stupni najnižšieho rizika investície (DB1d). Z krajín bývalej V4 je najlepšie hodnotená Česká republika (DB2a) pred Slovenskom (DB2d), Poľskom (DB3b) a Maďarskom (DB4a).

 

Podrobné informácie týkajúce sa ratingových stupňov:

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

 

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

              

DB1 – najnižšie riziko návratnosti investícií

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierne riziko návratnosti investícií

DB4 – stredné riziko návratnosti investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

Viac informácií poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director CZ&SK

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00