Novinky Tlačová správa

D&B znižuje Taliansku rating i ekonomický výhľad. Môže za to epidémia koronavírusu

24 mar 2020

Dun & Bradstreet (D&B), strategický partner Bisnode na Slovensku a v ČR, znižuje ratingové hodnotenie Talianska.

Spoločnosť Dun & Bradstreet znížila hodnotenie rizika Talianska z DB4a na DB4b v pásme stredného rizika návratnosti investície. V reakcii na rýchle rozšírenie koronavírusu a jeho dopade na ekonomiku upravila tiež celkový výhľad úverových, trhových a dodávateľských ratingov zo „zhoršujúci sa“ na „rýchlo sa zhoršujúci“. Najnovšia analýza D&B naznačuje, že Taliansko mieri do recesie, už štvrtej od prepuknutia globálnej finančnej krízy v roku 2008. Súčasná kríza tvrdo zasiahla cestovný ruch. „Je nepravdepodobné, že by sa toto odvetvie v prvej polovici roku zotavilo,“ uvádza sa v správe. Stavebná činnosť sa po zotavení z hlbokej recesie prakticky zastavila kvôli kríze likvidity. Priemyselná výroba pred začiatkom koronovej krízy oslabila a teraz klesá. Vzhľadom na súčasný stav spoločnosť Dun & Bradstreet revidovala svoju prognózu reálneho HDP do roku 2020 pre Taliansko z 0,3 % na -0,3 % za predpokladu, že Taliansko boj s epidémiou zvládne najneskôr do začiatku 3Q 2020. „Pokiaľ by kríza trvala dlhšie, pravdepodobne budeme naše odhady ďalej revidovať,“ uzatvára správa.

 

Podrobné informácie týkajúce sa ratingových stupňov sú uvedené na konci správy.

Viac informácií poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director CZ&SK

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

 

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

 

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

              

DB1 – najnižšie riziko návratnosti investícií  

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierne riziko návratnosti investícií

DB4 – stredné riziko návratnosti investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00