Novinky Tlačová správa

D&B znižuje rating Číne

06 feb 2019

 Naviac krajina minulý rok vykázala najslabší rast od roku 1990.

 

„Upozorňujeme na výraznú neistotu ohľadom očakávaných výnosov. Firmám s vyššou averziou voči riziku je odporúčané chrániť sa pred možnými stratami,“ uvádza sa v analýze Dun & Bradstreet.

Analytici D&B ďalej upozorňujú na zmenu obchodnej politiky USA, ktorá pre Čínu vytvára strednodobú neistotu. Zároveň finančný cyklus Číny vstúpil do zložitejšej fázy. Krajina sa naviac bude musieť vyrovnávať s dedičstvom politiky „jedného dieťaťa“ z obdobia 1979 až 2016, ktoré prinesie jeden z najrýchlejších trendov starnutia na svete a ovplyvní ekonomiku v nasledujúcich desiatich rokoch.

Na rovnakom ratingovom stupni ako Čínu D&B hodnotí tiež Albánsko, Brazíliu, Indiu, Macedónsko, Omán a Thajsko.

Najpriaznivejšiu investičnú klímu v Európe má aktuálne Nórsko, ktorého rating D&B stanovila na stupni najnižšieho rizika investície (DB1c). Nasleduje náš najvýznamnejší obchodný partner Nemecko spolu so Švédskom (DB1d). Z krajín bývalej V4 je najlepšie hodnotená Česká republika (DB2b) pred Slovenskom (DB2d), Poľskom (DB3b) a Maďarskom (DB4a).

 

 

Podrobné informácie týkajúce sa ratingových stupňov sú uvedené na konci správy.

 

Viac informácií poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director CZ&SK

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

 

 D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

 

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

 

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

Chcete aby sme vás kontaktovali?