Novinky Tlačová správa

D&B znižuje rating Číne, môže za to koronavírus

19 feb 2020

Dun & Bradstreet (D&B), strategický partner Bisnode na Slovensku a v ČR, znížil rating Číne. Dôvodom je krízová situácia v oblasti verejného zdravia, spôsobená epidémiou koronavírusu, ktorá kvôli zatvoreným továrňam spôsobuje vážne narušenie dodávateľsko-odberateľských reťazcov a komerčných aktivít.

Dun & Bradstreet Číne znížil rating o dva stupne z DB4c na DB5a s negatívnym výhľadom. S ohľadom na rating v pásme vysokého rizika návratnosti investície D&B odporúča obmedziť expozíciu v Číne a / alebo si vybrať len transakcie s vysokou návratnosťou. Downgrade odráža závažnosť a rozsah epidémie koronavírusu, rovnako ako neistotu ohľadom ďalšieho vývoja.

Na rovnakom ratingovom stupni ako Čínu D&B hodnotí napríklad Azerbajdžan, Jamajku, Kazachstan, Macedónsko alebo Srbsko. 

 

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

 

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

              

DB1 – najnižšie riziko návratnosti investícií

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierne riziko návratnosti investícií

DB4 – stredné riziko návratnosti investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

Podrobné informácie týkajúce sa ratingových stupňov sú uvedené na konci správy.

 

Viac informácií poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director CZ&SK

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00