Novinky Tlačová správa

Dun & Bradstreet posunul rating Turecku do kategórie vysokého rizika

12 júl 2018

 Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB), vedúci globálny poskytovateľ ekonomických informácií, a strategický partner poradenskej spoločnosti Bisnode, znížil rating Turecku. Turecko je tak podľa D&B aktuálne hodnotené v kategórii vysokého rizika návratnosti investície.  Dôvodom sú zlé fundamentálne hodnoty krajiny a politické napätie. Svojimi aj politickými, ekonomickými a obchodnými analýzami, ktoré D&B spracováva pre 132 krajín sveta, upozorňuje na riziká plynúce z obchodného styku.

 

Dun & Bradstreet v júni znížil rating Turecku a posunul ho z kategórie stredného rizika návratnosti investície DB4d do kategórie vysokého rizika DB5a návratnosti investície so zhoršujúcim sa výhľadom. Dôvodom je podľa D&B vysoký tlak na finančný sektor, neudržateľný rast úverov, pokles devízových rezerv a zvýšené úrokové sadzby, rovnako ako vysoký stupeň politického napätia, neférová konkurencia šedého trhu alebo podmienky, ktoré podkopávajú trhový potenciál.

 

Analytici Dun & Bradstreet odporúčajú pozorne monitorovať kreditné riziko, ktoré môže počas krátkej doby prudko vzrásť, pretože banky sa spoliehajú na krátkodobé financovanie v cudzích menách a turecká líra je slabá a úrokové sadzby rastú. D&B tiež odporúča sledovať politický a bezpečnostný vývoj v Turecku aj na regionálnej úrovni, pretože môže významne ovplyvniť podnikateľské prostredie. V rámci medzinárodného obchodu je nutné rátať s tým, že turecké firmy sa silnými väzbami na Bahrajn, Egypt, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty krátkodobo čelia náročným podmienkam. Zlepšenie diplomatických vzťahov s Izraelom predstavuje obchodné príležitosti, avšak vzťahy nie sú stabilné a môžu sa kedykoľvek zhoršiť. 

 

 

 

Indikátor rizikovosti krajín D & B poskytuje medzinárodné porovnávacie hodnotenie rizík pre obchodovanie v jednotlivých krajinách. Tento kompozitný index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, ​​makroekonomického a externého rizika a kladie si za cieľ predikovať riziko danej krajiny najmä z hľadiska návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, takisto aj iné takéto faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Obchodné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie obchodných transakcií

Makroekonomické riziko

miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky takéto makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zabezpečiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

existujúce účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové ​​rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce i zahraničné investičné záväzky

 

 

D & B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a – d) s postupným určením, kedy „a“ predstavuje o trochu nižšie riziko, než je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má rating D & B  až 25 stupňov hodnotení.

           

DB1 – najnižšia návratnosť investícií

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierna návratnosť investícií

DB4 – stredná návratnosť investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

Viac informácií poskytne:

 

Petra Štěpánová, PR Director

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

 

Chcete aby sme vás kontaktovali?