Novinky Tlačová správa

Dun & Bradstreet: Globálna ekonomika slabne, riziká rastú

02 júl 2019

Dun & Bradstreet (D&B - NYSE:DNB), vedúci poskytovateľ globálnych ekonomických informácií, a strategický partner poradenskej spoločnosti Bisnode, v prvej polovici tohto roka zvýšil rating siedmim krajinám sveta, k zníženiu pristúpil v dvanástich prípadoch. Rating klesol napríklad Švédsku, Kanade, Číne alebo Estónsku, kým Luxembursko, Rusko alebo JAR si polepšili. Svojimi politickými, ekonomickými a obchodnými analýzami, ktoré D&B spracováva pre 132 krajín sveta, upozorňuje na riziká vyplývajúce z obchodného styku.

 

Svetová ekonomika slabne a stretáva sa s mnohými problémami, čo sa nepriaznivo odráža na ratingovom hodnotení štátov. To firmám poskytuje medzinárodne porovnateľné hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Rating D&B je výsledkom analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika, a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny najmä z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

„V prvých šiestich mesiacoch roku 2019 sme zaznamenali viac znížených ratingov, ako za celý minulý rok,“ hovorí analytička Bisnode Petra Štěpánová a dodáva, že oslabovanie je stále viac pozorovateľné v hlavných svetových ekonomikách ako je Čína, Japonsko, eurozóna a USA a protivietor globálnej ekonomike naviac vytvára rétorika medzi Washingtonom a Pekingom, riziká spojené s britským brexitom alebo výrazný pokles priemyselných a spotrebiteľských výdajov v Číne.

Náš analytický tím pozorne monitoruje vývoj rizika obchodovania v jednotlivých krajinách a pružne reaguje na zmeny v oblasti politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika,“ dodáva Petra Štěpánová. Zároveň klientom aj naďalej odporúča pozorne preverovať svojich obchodných partnerov a dôkladne vyhodnocovať všetky obchodné riziká vyplývajúce z obchodného styku.

Najpriaznivejšiu investičnú klímu v Európe má aktuálne Nórsko, ktorého rating D&B stanovil na stupni najnižšieho rizika investície (DB1c). Nasleduje náš najvýznamnejší obchodný partner Nemecko. Z krajín V4 je najlepšie hodnotená Česká republika (DB2b) pred Slovenskom (DB2d), Poľskom (DB3b) a Maďarskom (DB4a).

 

Prehľad krajín so zmenou ratingu Dun & Bradstreet v 1. polroku 2019

Zvýšený rating

Znížený rating

Krajina

Pôvodný

Nový

Krajina

Pôvodný

Nový

Kostarika

DB5d

DB5b

Albánsko

DB4c

DB4d

Egypt

DB6a

DB5d

Alžírsko

DB5d

DB6a

Etiópia

DB6a

DB5d

Bahrajn

DB5b

DB5c

Keňa

DB5b

DB4d

Kanada

DB2b

DB2c

Luxembursko

DB2c

DB2b

Čína

DB4b

DB4c

Rusko

DB6a

DB5d

Estónsko

DB2d

DB3a

JAR

DB4d

DB4c

Irán

DB6b

DB6c

 

 

 

Mozambik

DB5a

DB6a

 

 

 

Omán

DB4c

DB4d

 

 

 

Peru

DB4a

DB4b

 

 

 

Švédsko

DB1d

DB2a

 

 

 

Zambia

DB5a

DB5c

Zdroj: Bisnode

 

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenie rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitní index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a jeho cieľom je predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícií v horizonte dvoch rokov.

 

 

Politické riziko

situácia internej a externej bezpečnosti, politická kompetencia a konzistencia, rovnako tak iné také faktory, ktoré stanovujú, či krajina podporuje otvorené podnikateľské prostredie

Komerčné riziko

neporušiteľnosť kontraktu, súdne kompetencie, regulačná transparentnosť, stupeň systémovej korupcie a ďalšie faktory, ktoré určujú, či obchodné prostredie uľahčuje vykonávanie komerčných transakcií

Makroekonomické riziko

 miera inflácie, štátna rovnováha, rast zásoby peňazí a všetky také makroekonomické faktory, ktoré určujú, či je krajina schopná zaistiť trvalý ekonomický rast a primeranú expanziu obchodných príležitostí

Externé riziko

Súčasné účtovné bilancie, kapitálové toky, devízové rezervy, miera externého zadlženia a všetky faktory, ktoré určujú, či krajina môže generovať dostatočné množstvo devíz, aby splnila domáce aj zahraničné investičné záväzky

 

 

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

              

DB1 – najnižšie riziko návratnosti investícií

DB2 – nízke riziko návratnosti investícií

DB3 – mierne riziko návratnosti investícií

DB4 – stredné riziko návratnosti investícií

DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií

DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií

DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director CZ&SK

Mobile: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00