Novinky

COUNTRY RISK MAP 12/2016

22 jan 2017

Získajte aktuálny pohľad na rizikovosť jednotlivých krajín sveta z pohľadu Dun & Bradstreet, strategického partnera Bisnode.

D&B Indikátor rizikovosti krajín poskytuje medzinárodné komparatívne hodnotenia rizika pri obchodovaní v jednotlivých krajinách. Tento kompozitný index je výsledkom dôkladnej analýzy politického, komerčného, makroekonomického a externého rizika a kladie si za cieľ predikovať riziko danej krajiny hlavne z pohľadu návratnosti investícii v horizonte dvoch rokov.

STIAHNUŤ  MAPU VO FORMÁTE A3

D&B Indikátor rizikovosti krajín je rozdelený do siedmich pásiem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je ďalej rozdelené na štvrtiny (a-d) s postupným určením kedy „a“ predstavuje o trochu menšie riziko ako je označenie „b“, atď. Len indikátor DB7 nie je rozdelený na štvrtiny. Celkovo má teda D&B Rating krajín 25 stupňov hodnotenia.

  • DB1 – nejnižšie riziko návratnosti investícií
  • DB2 – nízke riziko návratnosti investícií
  • DB3 – mierne riziko návratnosti investícií
  • DB4 – stredné riziko návratnosti investícií
  • DB5 – vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB6 – veľmi vysoké riziko návratnosti investícií
  • DB7 – najvyššie riziko návratnosti investícií

 

D&B je strategickým partnerom Bisnode a poskytuje informácie o viac ako 235 miliónoch firiem z viac ako 190 krajín. Viac informácií o D&B Country Risk.

Chcete aby sme vás kontaktovali?