Obchodný vzťah so štátom, či inými subjektami verejného sektora, malo na jeseň tohto roka presne 18 722 firiem. Poukazujú na to databázy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní ekonomických informácií, podľa ktorých sa do októbra 2019 zapísalo  v Registri partnerov verejného sektora dovedna 17 437 právnických a 1 285 fyzických osôb. Najviac partnerov pritom podniká v oblasti maloobchodu s farmaceutickými prípravkami (915), vo výstavbe obytných a neobytných budov i. n. (781) a v ostatnom poradenstve v oblasti podnikania a riadenia (613).

Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobudol platnosť začiatkom februára 2017, pričom mal byť hlavným nástrojom vlády SR, ako zamedziť obchodovanie štátu so schránkovými firmami. Štát podľa tohto zákona môže obchodovať a uzatvárať zmluvy iba so subjektami zapísanými v registri partnerov verejného sektora, kde musia firmy pri zápise odkryť svoju vlastnícku štruktúru, a to až na úroveň konečného užívateľa výhod. „Register obsahuje identifikačné údaje partnera verejného sektora aj s údajmi o konečnom užívateľovi výhod, teda o fyzickej osobe, ktorá profituje z činnosti partnera verejného sektora. Zápis do registra vykonáva oprávnená osoba, tá je zároveň povinná identifikovať konečného užívateľa výhod minimálne jedenkrát ročne, k 31. decembru kalendárneho roka,“ vysvetľuje Petra Štěpánová, analytička Bisnode. Partnerom tak môže byť fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, či iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.

Podľa databáz Bisnode tak k októbru 2019 so štátom podnikalo spolu 17 437 právnických a 1 285 fyzických osôb. „Najviac zastúpené boli spoločnosti s ručením obmedzeným (14 828) a akciové spoločnosti (1 491),“ uvádza Petra Štěpánová. Až 11 225 partnerov verejného sektora uvádza obrat na úrovni od 0 do 999 tisíc eur, za nimi nasleduje 2 452 firiem s obratom v rozmedzí 1 000 až 1 999 tisíc eur. Najviac partnerov pochádza z Bratislavského kraja (5 007 spoločností), naopak najmenej z Trnavského kraja (1 361 podnikov).

 

Počet partnerov verejného sektora – rozdelenie po krajoch

Kraj

Počet parterov verejného sektora

Banskobystrický kraj

2 163

Bratislavský kraj

5 007

Košický kraj

2 569

Nitriansky kraj

1 769

Prešovský kraj

2 190

Trenčiansky kraj

1 425

Trnavský kraj

1 361

Žilinský kraj

2 235

Nezaradení

3

 Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00