Novinky Tlačová správa

Biznis so štátom priznalo doposiaľ takmer 19-tisíc firiem

05 dec 2019

Obchodný vzťah so štátom, či inými subjektami verejného sektora, malo na jeseň tohto roka presne 18 722 firiem. Poukazujú na to databázy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní ekonomických informácií, podľa ktorých sa do októbra 2019 zapísalo  v Registri partnerov verejného sektora dovedna 17 437 právnických a 1 285 fyzických osôb. Najviac partnerov pritom podniká v oblasti maloobchodu s farmaceutickými prípravkami (915), vo výstavbe obytných a neobytných budov i. n. (781) a v ostatnom poradenstve v oblasti podnikania a riadenia (613).

Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobudol platnosť začiatkom februára 2017, pričom mal byť hlavným nástrojom vlády SR, ako zamedziť obchodovanie štátu so schránkovými firmami. Štát podľa tohto zákona môže obchodovať a uzatvárať zmluvy iba so subjektami zapísanými v registri partnerov verejného sektora, kde musia firmy pri zápise odkryť svoju vlastnícku štruktúru, a to až na úroveň konečného užívateľa výhod. „Register obsahuje identifikačné údaje partnera verejného sektora aj s údajmi o konečnom užívateľovi výhod, teda o fyzickej osobe, ktorá profituje z činnosti partnera verejného sektora. Zápis do registra vykonáva oprávnená osoba, tá je zároveň povinná identifikovať konečného užívateľa výhod minimálne jedenkrát ročne, k 31. decembru kalendárneho roka,“ vysvetľuje Petra Štěpánová, analytička Bisnode. Partnerom tak môže byť fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, či iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.

Podľa databáz Bisnode tak k októbru 2019 so štátom podnikalo spolu 17 437 právnických a 1 285 fyzických osôb. „Najviac zastúpené boli spoločnosti s ručením obmedzeným (14 828) a akciové spoločnosti (1 491),“ uvádza Petra Štěpánová. Až 11 225 partnerov verejného sektora uvádza obrat na úrovni od 0 do 999 tisíc eur, za nimi nasleduje 2 452 firiem s obratom v rozmedzí 1 000 až 1 999 tisíc eur. Najviac partnerov pochádza z Bratislavského kraja (5 007 spoločností), naopak najmenej z Trnavského kraja (1 361 podnikov).

 

Počet partnerov verejného sektora – rozdelenie po krajoch

Kraj

Počet parterov verejného sektora

Banskobystrický kraj

2 163

Bratislavský kraj

5 007

Košický kraj

2 569

Nitriansky kraj

1 769

Prešovský kraj

2 190

Trenčiansky kraj

1 425

Trnavský kraj

1 361

Žilinský kraj

2 235

Nezaradení

3

 Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Telefón: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00