Novinky Tlačová správa

Biznis ako fyzická osoba si vlani zvolilo 40-tisíc slovákov, len tretina z nich sú ženy

20 mar 2018

V roku 2017 si na Slovensku rozbehlo vlastný biznis viac ako 40-tisíc podnikateľov – fyzických osôb. Drvivé zastúpenie (38 549) majú tí, ktorí podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, druhou najčastejšie využívanou formou je slobodné povolanie (1 218 fyzických osôb), keď podnikateľ podniká na základe iného ako živnostenského zákona. Zaujímavé pritom je, že z celkového počtu nových podnikateľov – fyzických osôb – je len tretina žien. Detailné dáta priniesla poradenská spoločnosť Bisnode.

 

Na Slovensku za minulý rok pribudlo presne 40 808 podnikateľov, ktorí podnikajú v rôznych právnych formách ako fyzické osoby. Paradoxne je tento počet dvojnásobný, ako je počet nových spoločností – právnických osôb (20 025 akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným), ktoré na našom trhu vznikli počas minulého roka. „Jedna z najväčších výhod podnikania ako fyzická osoba je spojená s nižšou mierou náročnosti pri zakladaní spoločnosti, keďže nemusí skladať základné imanie, pričom sa oplatí najmä tým podnikateľom, ktorí chcú podnikať sami, bez spoločníkov. Tromi najsilnejšími mesiacmi boli marec, január a júl 2017, počas ktorých mesačne rozbehlo vlastné podnikanie viac ako 4-tisíc Slovákov – fyzických osôb. Naopak, najslabším mesiacom bol december (1 398),“ hodnotí Petra Štěpánová, analytička Bisnode.

 

Z detailných údajov poradenskej spoločnosti Bisnode vyplýva, že podnikanie ako fyzická osoba si vlani zvolilo 29 103 mužov a len 11 669 žien. Z celkového počtu teda ženy tvoria len necelú tretinu. Slováci sa pritom zaujímali najmä o podnikanie v oblastiach „prípravy stavenísk“ (4 502 nových podnikateľov), „ostatných komplementačných a dokončovacích prác“ (3 561) a „výroby ostatných kovových výrobkov“ (2 623). „Najväčší počet osôb – podnikateľov evidujeme za celý rok v jednom z ekonomicky najslabších regiónov – Prešovskom kraji (6 910), a následne v Žilinskom kraji (5 810). Najmenej zasa v Trnavskom (3 872) či Trenčianskom kraji (3 932),“ uzatvára Petra Štěpánová.

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?