Tlačová správa

BIWI Index Europe 2020

08 mar 2020

Maďarsko, Chorvátsko a Švédsko sú tri európske krajiny s najväčším vplyvom žien na podnikanie. Vyplýva to z indexu BIWI (Bisnode Index of Women Influence), ktorý meria podiel firiem, kde je žena majiteľkou, generálnou riaditeľkou alebo predsedkyňou predstavenstva.

„Účasť žien na vlastníctve a riadení firiem je čoraz dôležitejšia, a to nielen pre jednotlivé spoločnosti, ale aj pre ekonomiku ako celok. BIWI index je unikátne porovnanie európskych krajín podľa vplyvu, ktorý ženy majú na danú ekonomiku,“ hovorí Anna Albinsson, Chief Marketing Officer Bisnode.

Na vrchole rebríčka BIWI2020 je Maďarsko s indexom 160, následované Chorvátskom (142) a Švédskom (131). Česká republika (102) sa umiestnila na 9. priečke, Slovensko (97) na 15. z 24 hodnotených krajín. Najhoršie výsledky z pohľadu vplyvu žien na biznis má Luxemburgsko s BIWI 49, následované Švajčiarskom (61) a Lichtenštajnskom (65).

Fakty o BiWi (Bisnode Index of Women Influence):

BIWI  je odvodený na základe dvoch parametrov -  podielu žien na celkovom počte firiem v danej krajine a zastúpením v najväčších firmách. Priemerný vplyv žien vo všetkých krajinách reprezentuje základná hodnota (100). Krajiny s indexom BIWI nad 100 vykazujú väčší vplyv žien na ekonomiku v porovnaní k priemeru všetkých krajín.

 

Celý report

Prečítajte si celý BIWI Index Europe 2020 report (v anglickom jazyku).

 

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?