Novinky

Bisnode Skóring počas korona krízy

18 máj 2020

Na všetkých z nás dopadajú opatrenia v boji proti korona vírusu a v nasledujúcich mesiacoch sa budeme musieť vyrovnať s novými podmienkami na trhu. Podnikateľské prostredie bude rizikovejšie, zvýši sa počet oneskorených alebo dokonca nezaplatených faktúr, rovnako sa zvýši počet krachujúcich firiem, zvýši sa nezamestnanosť. Ekonomika citeľne prepadne.

Uvedomujeme si, ako sú kvalitné a aktuálne informácie pre Vaše podnikanie dôležité. Radi by sme Vás uistili, že dátové zdroje pre služby a produkty Bisnode sú aj napriek špecifickej situácii v SR aj vo svete plne funkčné a žiadne zásadné negatívne zmeny v oblasti dátovej kvality alebo dátového pokrytia nenastali. Neustále pre Vás sledujeme a spracovávame všetky primárne zdroje dát.

Je zrejmé, že viac ako inokedy, sú pre Vaše podnikanie a obchodné rozhodovanie významné nástroje na riadenie rizík a skóringové informácie o podnikateľských subjektoch. Skóringové modelovanie je proces, ktorý využíva historické dáta na predikciu budúcich kritických udalostí, ako je napríklad úpadok firmy.  Je to spoľahlivý a jednoduchý spôsob, ako rýchlo vyhodnocovať rizikovosť firiem a prispôsobiť mu obchodnú stratégiu. Naše súčasné skóringové modely ostávajú nezmenené. Pri výpočte skóringov používame metodické prístupy, ktoré sú profesionálne zavedené, a ktoré poskytujú najlepšie výsledky v praxi. Skóringový model Bisnode je založený na skutočných dátach, a pritom využíva desiatky vstupných premenných. Každá z nich má odlišnú váhu v závislosti na stupni pokrytia, koreláciu, biznis význame a prediktívnej sile. Hodnotené premenné sú kategorizované celkovo do piatich modulov: demografia, financie, väzby medzi subjektami, negatívne informácie a platobné informácie.

Skóring spoločnosti a dostupný archív finančných údajov a udalostí sú aktuálne najlepším možným nástrojom na posúdenie pripravenosti spoločností na skutočné okolnosti a ukazujú, v akom finančnom stave daná spoločnosť vstupuje do hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou. Metodické prístupy pre výpočet súčasných skóringov sú vhodné na použitie počas bežných alebo predvídateľných okolností v podnikateľskom prostredí, preto tieto prístupy a výsledky plne nereflektujú stresujúce situácie. Preto v Bisnode paralelne analyzujeme aj alternatívne prístupy a v spolupráci so svojim medzinárodným partnerom D&B International spoločne na pravidelnej báze zdieľame zistenia a monitorujeme ekonomickú aktivitu v jednotlivých odvetviach, skúmame predikčnú silu našich modelov a dopad Covid-19 na naše kreditné skóre.

 

Ako používať súčasný skóring v súčasnom podnikateľskom prostredí?

 

Bisnode pri výpočte skóringu používa finančné údaje za rok 2018, ktoré sú plošne k dispozícii. Do modelu ale už vstupujú aj dáta za rok 2019, pokiaľ už spoločnosť zverejnila finančnú závierku. Počet takých firiem sa denne zvyšuje.

Obzvlášť v dnešnej dobe však rastie význam údajov o platobnej disciplíne podnikateľských subjektov, ktoré môžu byť jedným z najvčasnejších indikátorov ich aktuálnej hospodárskej situácie. Skóringový model Bisnode s týmito informáciami pracuje a my ďakujeme všetkým našim dodávateľom dát o platobnej morálke. V rámci skvalitňovania našich produktov a služieb radi privítame aj ďalších poskytovateľov platobných informácií. Tieto dáta obohatia a spresnia platobné indexy, z čoho následne profitujú všetky spolupracujúce spoločnosti, pretože získavajú prístup k súčasnému platobnému správaniu firiem v ich obore podnikania, a teda môžu lepšie vyhodnocovať platobnú morálku svojich klientov a monitorovať vývoj na trhu.

Spoločnostiam odporúčame, aby naše skóringové hodnotenie používali nasledovne:

  • Spoločnosti s horším skóringom sú viac vystavené rizikám spôsobeným súčasnou hospodárskou krízou, a môžu byť preto viac závislé na možnej vládnej pomoci alebo ohrozené negatívnymi vplyvmi,
  • Pri spoločnostiach s lepším skóringovým hodnotením existuje vyššia pravdepodobnosť úspešného pokračovania v podnikaní aj po pandémii,
  • Sledujte trendy stability, likvidity a zadlženosti svojich obchodných partnerov na základe rozhodných položiek a pomerových ukazovateľov v našich produktoch,
  • Častejšie sledujte nové informácie o svojich obchodných partneroch, ktoré denne pridávame do našich aplikácií, hlavne negatívne udalosti alebo platobné informácie. O nových zmenách Vás môžeme automaticky informovať emailom prostredníctvom našich moderných monitorovacích služi

 

Bisnode zostáva Vašim spoľahlivým partnerom vždy a všade.

V tejto neľahkej dobe podporujeme všetky slovenské spoločnosti tým, že im zadarmo poskytujeme on-line, denne aktualizované informácie o všetkých obchodných partneroch. Pomáhame im tak preverovať obchodných partnerov a predchádzať rizikám vymáhania nedobytných pohľadávok. V dobe pandémie našim klientom bezplatne poskytujeme viac prístupov do on-line aplikácií, aby užívatelia mohli pohodlne a bezpečne pracovať z domova. Bisnode tak zostáva Vašim spoľahlivým partnerom, ktorý uľahčuje podnikanie a pomáha robiť správne obchodné rozhodnutia aj v ťažkých časoch. Robíme všetko preto, aby sme podporili Vašu včasnú reakciu na meniace sa prostredie, s ktorou sa s krízou vysporiadate tak bezbolestne, ako len to je možné, a s ktorou jej dôsledky zmiernite na minimum.

Zostaňte zdraví a s našou pomocou hľadajte nové obchodné príležitosti.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontakt

Zavolajte nám

Náš zákaznícky servis vám poradí počas pracovných dní medzi 8.00 a 16.00