Novinky Tlačová správa

Až polovica zahraničného kapitálu našich firiem pochádza z daňových rajov

26 jún 2017

Celkový objem slovenského kapitálu investovaného do základného imania tuzemských spoločností je bezmála 72,4 miliardy eur. Na tomto čísle je zaujímavý najmä fakt, že 14 percent z neho pochádza od slovenských firiem so sídlom v niektorom z daňových rajov, no zároveň je to až polovica celkového zahraničného kapitálu upísaná v základnom imaní tunajších spoločností. Dáta vyplývajú z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode.

 Aktuálne na Slovensku podniká presne 252 584 kapitálových spoločností, teda spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností. „Slovenské subjekty v súčasnosti ovládajú kapitál vo výške 24,4 miliardy eur, teda tretinu z celkového základného kapitálu našich firiem. Paradoxom v tomto prípade je, že imanie slovenských podnikov pochádzajúce zo zahraničia je takmer totožné, a to vo výške 21,2 miliardy eur, pričom až polovicu z neho vlastnia firmy so sídlom v daňových rajoch,“ hovorí riaditeľ Bisnode pre Českú republiku a Slovensko Jiří Skopový.

Pozoruhodné je však aj to, že až 37 percent objemu zahraničného kapitálu, investovaného v základnom imaní slovenských firiem, má neznámeho majiteľa. Pri rekordnom objeme 26,7 miliardy eur teda nie je možné určiť pravého vlastníka.

 

ZÁKLADNÝ KAPITÁL V SLOVENSKÝCH FIRMÁCH  
Celkový počet kapitálových spoločností na Slovensku 252 584
Celkový podiel základného imania v slovenských firmách (v EUR) 72 372 922 594
Základný kapitál slovenských firiem zo Slovenska (v EUR) 24 345 502 280
Základný kapitál slovenských firiem zo zahraničia (v EUR) 21 287 957 089
Základný kapitál slovenských firiem zo zahraničia, konkrétne z daňových rajov (v EUR) 10 230 386 849
Základný kapitál, kde sa nedá určiť vlastník (v EUR) 26 739 463 225

Zdroj: Bisnode

 

Viac informácií poskytne:

Petra Štěpánová, PR Director

Mobil: +420 606 744 909

E-mail: petra.stepanova@bisnode.com

Chcete aby sme vás kontaktovali?