Lasselsberger - Zisk komplexnej mapy rizika portfólia zákazníkov

Každú firmu teší, keď sa o nej hovorí v dobrom a má dobré meno nielen u svojich zákazníkov. Ani my nie sme výnimkou. Naopak, teší nás, že Bisnode sprevádza povesť profesionálneho, spoľahlivého a užitočného pomocníka.

LASSELSBERGER, s.r.o.

LASSELSBERGER, s.r.o.

Spoločnosť LASSELSBERGER, s.r.o. je najväčším výrobcom keramických obkladov a dlažieb v ČR a zároveň sa riadí k najväčším európskym výrobcom obkladových materiálů.

Spoločnosť má v súčasnosti 1550 zamestnancov, jej obrat za rok 2016 bol 4,34 mld. Kč.

www.rako.cz

Východzia situácia zákazníka

 • Potreba zabezpečiť informácie na pravidelnej báze o kondícii obchodných partnerov – zákazníkoch, či už lokálne, tak v zahraničí.
 • Porovnávanie platobnej morálky - naša vlastná skúsenosť vs. trh.
 • Riadenie kreditného rizika.
 • Získanie aktuálnych informácií o platobnej morálke našich odberateľov.
 • Komplexná mapa rizika nášho portfólia zákazníkov.

Kritériá na rozhodovanie

 • Cena
 • Očakávaný prínos služby
 • Príaznivý pomer ceny k ponúkanému produktu
 • Osobný prístup zamestnancov Bisnode

Implementácia riešenia

 • Procesy a pozície, ktoré implementáciu riešenia ovplyvnila:
  • Risk analytik a finančný manažér
  • Spôsob riadenia kreditného rizika
 • Plná implementácia bola v našej spoločnosti hotová do 3 mesiacov od inštalácie.
 • Mierne technicky náročnejšie bolo len prvotné nahranie nášho portfólia zákazníkov do D&B Portfolio Managera

Výsledky

 • D&B Portfolio Manager v zásade spĺňa očakavania, ktoré sme mali na začiatku.
 • Máme väčšiu mieru istoty, že budeme mať včas informácie o negatívnym vývoji našich odberateľov.
 • Vo firme sa zlepšilo riadenie kreditného rizika.
 • Príjemným zistením je možnosť rozčleniť jednotlivých zákazníkov do podskupín, takže je možné nahliadať na analýzy aj po jednotlivých krajinách alebo skupinách krajín.
 • Pomocou D&B Portfolio Managera sme začali riešiť kreditné riziko komplexnejším spôsobom.
D&B Portfolio Manager nám maximálne vyhovuje na správu rizík v našom portfóliu zákazníkov. Oceňujeme tiež užívateľsky prívetivé riešenie produktu a profesionálny prístup obchodného konzultanta a zákazníckeho servisu Bisnode.

Renata Engelthalerová, Ekonom, LASSELSBERGER, s.r.o.

Prihlásiť sa na odber newslettera

Newsletter je určený pre všetkých záujemcov o tipy, trendy a inšpirácie v oblasti smart data.

D&B Portfolio Manager

Prehľad o celom portfóliu
Chcem vedieť viac