čo robíme

Zjednodušujeme našim zákazníkom ich obchodné rozhodnutia

Bisnode umožňuje prijímať správne a inteligentné obchodné rozhodnutia

Sme odborníci na kvalitné dáta

Každý niekdy potrebuje pomoc, keď sa má rozhodnúť. Špecializujeme sa na premenu ekonomických, obchodných a trhových údajov na prínosné poznatky, ktoré našim zákazníkom uľahčujú prijímať tie správne a inteligentné obchodné rozhodnutia. Zisťujeme, čo naši zákazníci potrebujú, a poskytujeme im presné a relevantné údaje, podľa ktorých sa môžu rozhodnúť. 

Každý deň vytvárajú spotrebitelia, organizácie a firmy ohromné množstvo údajov. Len za posledné dva roky vzniklo 90 percent všetkých údajov na svete. My v Bisnode využívame len údaje tej najvyššej kvality. Máme tiež potrebné znalosti na to, aby sme ich dokázali skombinovať s údajmi od našich zákazníkov a vytvorili informácie, ktoré by inak nebolo možné nájsť.

Máme prístup k obrovskému množstvu údajov na miestnej aj celosvetovej úrovni a vďaka našim analytickým schopnostiam vieme abstraktné data premeniť na také, ktoré našim zákazníkom uľahčia rozhodovanie. Dokážeme interpretovať veľké množstvo dát a nájsť mechanizmy a trendy, ktoré ostatní nevidia. Ponúkame aj jasné odpovede a poznatky, pomocou ktorých môžu naši zákazníci jednať s istotou.

Naši analytici sú odborníci, ktorí sú schopní zachytiť nové trendy, štruktúry a chovanie spotrebiteľov. Poskytujeme fakty, odpovede a poznatky, ktoré pre našich zákazníkov predstavujú informácie potrebné pre prijímanie sebavedomých obchodných rozhodnutí. Ale naša práca nekončí jednoduchým predaním takýchto dôležitých informácií. Naviac zabezpečujeme, aby tieto informácie boli začlenené do každodenných pracovných postupov a boli k dispozícii v ten správny čas, na tom správnom zariadení a boli prezentované tak, aby boli jasne a ľahko zrozumiteľné.

Chceme, aby bolo rozhodovanie ľahké, preto neustále vyvíjame nové spôsoby, ako našim zákazníkom umožniť prístup k údajom dôležitým na prijímanie obchodných rozhodnutí, ktorých údaje potrebujú. Využitím nových technológií môžeme tieto informácie uložiť do počítačov, telefónov alebo systémov našich zákazníkov, aby k nim mali prístup odkiaľkoľvek na svete.

Ako vám môžu naše kvalitné dáta pomôcť uskutočniť správne a inteligentné obchodné rozhodnutia

Zdroje údajov, dátové formáty a zabezpečenie

Zdroje údajov, dátové formáty a zabezpečenie

Pracujeme s obrovským množstvom údajov a túto zodpovednosť berieme vážne.

Spoločnost Bisnode každý deň spracováva obrovské množstvo dát. Synchronizujeme informácie zo stoviek zdrojov a prostredníctvom nášho partnera, americkej spoločnosti Dun and Bradstreet, máme rovnako prístup do najobsiahlejšej databázy firiem na svete.  

Údaje môžeme čerpať celkom z 2,000 oficiálnych zdrojov a analyzujeme ich podľa potrieb našich klientov. Všetky informácie spracovávame a analyzujeme v súlade s niekoľkými pravidlami pre prijímanie obchodných rozhodnutí. Pre nás je zásadné a zároveň samozrejmé ochrániť dôverné informácie našich klientov a zaobchádzať s citlivými údajmi bezpečne.

SMART DATA - inteligentné dáta

SMART DATA - inteligentné dáta

Meníme BIG DATA na SMART DATA

Každý deň sa po celom svete vyprodukuje 2,5 exabajtov dát. Pre jednotlivca, podnikateľský sektor a spoločnost ako takú predstavuje toto enormné množstvo informácií zlatú baňu – ale zároveň je stále ťažšie sa v nich vyznať. V Bisnode prechádzame a čistíme rozsiahle objemy dát a meníme ich na inteligentné, teda smart dáta. To znamená, že z enormného množstva údajov, ktoré každý deň vznikajú, vyberáme tie najlepšie a v správny čas poskytujeme tie správne údaje a správne analýzy.

Na základe toho umožňujeme našim zákazníkom prijímať správne a inteligentné obchodné rozhodnutia a posúť ich podnikanie dopredu. Až vtedy sa z veľkých objemov dát (BIG DATA) stávajú inteligentné dáta (SMART DATA).

 

Naša partnerská spolupráca s Dun & Bradstreet

Naša partnerská spolupráca s Dun & Bradstreet

Prístup k ekonomickým informáciám o firmách z celého sveta

Globálna sieť Dun & Bradstreet obsahuje informácie o viac ako 265 miliónoch firiem z 240 krajín a regiónov sveta. Spoločnosť Dun & Bradstreet zhromažďuje informácie z 30,000 oficiálnych zdrojov a každý deň vykonáva 5 miliónov aktualizácií. Ako zákazník spoločnosti Bisnode máte prístup do celej tejto siete a zároveň môžete vo svoj prospech využívať naše lokálne poznatky a kompetencie.

VIAC INFORMÁCIÍ O DUN & BRADSTREET

Náš prístup k preverovaniu rizikovosti a úveruschopnosti

Náš prístup k preverovaniu rizikovosti a úveruschopnosti

Zvýšenie príjmov optimalizáciou rizík

Náš prístup k preverovaniu rizikovosti a úveruschopnosti zahŕňa skôr optimalizáciu ako minimalizáciu rizika. Až úzkostlivo obozretná stratégia riadenia rizik a príliš reštriktívne úverové hodnotenie naše podnikanie brzdí. Nerozvážne riskovanie môže na druhú stranu mať likvidačné následky. Je veľmi ťažké nájsť rovnováhu medzi pocitom bezpečia a pohotovým reagovaním na nové obchodné príležitosti, ale kľúčom k nej je spoľahlivá podpora pre rozhodovanie založená na veľmi kvalitných dátach.  

Získajte podporu od Bisnode pre celý váš zákaznícky cyklus.

Využite Smart Data pre nárast predaja a zisk lojálnych zákazníkov.

Nájsť nových zákazníkov

Využite Smart Data na oslovenie tých zákazníkov, ktorí sú najbližšie k nákupnému rozhodnutiu – pri úrovni rizika, ktorá najviac vyhovuje vašim obchodným cieľom. Pomocou našich dát a analytických modelov vám môžeme pomôcť nájsť najlepších potenciálnych zákazníkov a zistiť, čo a kedy si s najväčšou pravdepodobnosťou kúpia.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Zvýšenie obchodných konverzií

Zvýšte mieru konverzie pri vašich najlepších zákazníkov – s využitím Smart Data optimalizujte kritériá a procesy vo vašich ponukách. Prispôsobte svoje ponuky a maximalizujte ROI na rôzne zákaznícke segmenty kombináciou finančných informácií a trhových dát pre každého potenciálneho klienta.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

;

Kontaktovať

Riešenia

Bisnode riešenia zabezpečujú, aby všetky údaje - tak ako vaše vlastné aj tie ktoré ponúkame - boli vo vysokej kvalite. Analýzou databázy vašich zákazníkov a pridelením im  správnej informácie, môžete uskutočniť správne rozhodnutie, byť si istí s kým obchodujete a zvýšiť vaše marketingové a obchodné aktivity.

Podpora ďalšieho predaja

Použite Smart Data na získanie detailných pohľadov, ktoré vám pomôžu reagovať v reálnom čase – či už sa jedná o príležitosti na dodatočný predaj, alebo udalosti upozorňujúcej na zvýšenú hladinu rizika daného klienta. Integráciou našich analytických nástrojov do vášho CRM alebo systému pre marketing automation a podporu obchodu vám môžeme pomôcť vytvoriť denné predikcie o najlepších predajných príležitostiach medzi i zákazníkmi. Zároveň vám pomôžeme postrážiť hroziace riziká

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

;

Kontaktovať

Riešenia

Bisnode riešenia zabezpečujú, aby všetky údaje - tak ako vaše vlastné aj tie ktoré ponúkame - boli vo vysokej kvalite. Analýzou databázy vašich zákazníkov a pridelením im  správnej informácie, môžete uskutočniť správne rozhodnutie, byť si istí s kým obchodujete a zvýšiť vaše marketingové a obchodné aktivity.

Budovanie zákazníckej lojality

Využite Smart Data na priebežný monitoring a správu vzťahov so svojimi zákazníkmi počas celého zákazníckeho cyklu. Integráciou našich nástrojov pre Smart Data do vášho CRM, CX alebo systému pre marketing automation vám môžeme pomôcť spravovať vaše vzťahy so zákazníkmi.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

;

Kontaktovať

Riešenia

Bisnode riešenia zabezpečujú, aby všetky údaje - tak ako vaše vlastné aj tie ktoré ponúkame - boli vo vysokej kvalite. Analýzou databázy vašich zákazníkov a pridelením im  správnej informácie, môžete uskutočniť správne rozhodnutie, byť si istí s kým obchodujete a zvýšiť vaše marketingové a obchodné aktivity.