čo robíme

Zjednodušujeme našim zákazníkom ich obchodné rozhodnutia

Bisnode umožňuje prijímať správne a inteligentné obchodné rozhodnutia

Sme odborníci na kvalitné dáta

Každý niekdy potrebuje pomoc, keď sa má rozhodnúť. Špecializujeme sa na premenu ekonomických, obchodných a trhových údajov na prínosné poznatky, ktoré našim zákazníkom uľahčujú prijímať tie správne a inteligentné obchodné rozhodnutia. Zisťujeme, čo naši zákazníci potrebujú, a poskytujeme im presné a relevantné údaje, podľa ktorých sa môžu rozhodnúť. 

Každý deň vytvárajú spotrebitelia, organizácie a firmy ohromné množstvo údajov. Len za posledné dva roky vzniklo 90 percent všetkých údajov na svete. My v Bisnode využívame len údaje tej najvyššej kvality. Máme tiež potrebné znalosti na to, aby sme ich dokázali skombinovať s údajmi od našich zákazníkov a vytvorili informácie, ktoré by inak nebolo možné nájsť.

Máme prístup k obrovskému množstvu údajov na miestnej aj celosvetovej úrovni a vďaka našim analytickým schopnostiam vieme abstraktné data premeniť na také, ktoré našim zákazníkom uľahčia rozhodovanie. Dokážeme interpretovať veľké množstvo dát a nájsť mechanizmy a trendy, ktoré ostatní nevidia. Ponúkame aj jasné odpovede a poznatky, pomocou ktorých môžu naši zákazníci jednať s istotou.

Naši analytici sú odborníci, ktorí sú schopní zachytiť nové trendy, štruktúry a chovanie spotrebiteľov. Poskytujeme fakty, odpovede a poznatky, ktoré pre našich zákazníkov predstavujú informácie potrebné pre prijímanie sebavedomých obchodných rozhodnutí. Ale naša práca nekončí jednoduchým predaním takýchto dôležitých informácií. Naviac zabezpečujeme, aby tieto informácie boli začlenené do každodenných pracovných postupov a boli k dispozícii v ten správny čas, na tom správnom zariadení a boli prezentované tak, aby boli jasne a ľahko zrozumiteľné.

Chceme, aby bolo rozhodovanie ľahké, preto neustále vyvíjame nové spôsoby, ako našim zákazníkom umožniť prístup k údajom dôležitým na prijímanie obchodných rozhodnutí, ktorých údaje potrebujú. Využitím nových technológií môžeme tieto informácie uložiť do počítačov, telefónov alebo systémov našich zákazníkov, aby k nim mali prístup odkiaľkoľvek na svete.

Ako vám môžu naše kvalitné dáta pomôcť uskutočniť správne a inteligentné obchodné rozhodnutia

Zdroje údajov, dátové formáty a zabezpečenie

Zdroje údajov, dátové formáty a zabezpečenie

Pracujeme s obrovským množstvom údajov a túto zodpovednosť berieme vážne.

Spoločnost Bisnode každý deň spracováva obrovské množstvo dát. Synchronizujeme informácie zo stoviek zdrojov a prostredníctvom nášho partnera, americkej spoločnosti Dun and Bradstreet, máme rovnako prístup do najobsiahlejšej databázy firiem na svete.  

Údaje môžeme čerpať celkom z 2,000 oficiálnych zdrojov a analyzujeme ich podľa potrieb našich klientov. Všetky informácie spracovávame a analyzujeme v súlade s niekoľkými pravidlami pre prijímanie obchodných rozhodnutí. Pre nás je zásadné a zároveň samozrejmé ochrániť dôverné informácie našich klientov a zaobchádzať s citlivými údajmi bezpečne.

SMART DATA - inteligentné dáta

SMART DATA - inteligentné dáta

Meníme BIG DATA na SMART DATA

Každý deň sa po celom svete vyprodukuje 2,5 exabajtov dát. Pre jednotlivca, podnikateľský sektor a spoločnost ako takú predstavuje toto enormné množstvo informácií zlatú baňu – ale zároveň je stále ťažšie sa v nich vyznať. V Bisnode prechádzame a čistíme rozsiahle objemy dát a meníme ich na inteligentné, teda smart dáta. To znamená, že z enormného množstva údajov, ktoré každý deň vznikajú, vyberáme tie najlepšie a v správny čas poskytujeme tie správne údaje a správne analýzy.

Na základe toho umožňujeme našim zákazníkom prijímať správne a inteligentné obchodné rozhodnutia a posúť ich podnikanie dopredu. Až vtedy sa z veľkých objemov dát (BIG DATA) stávajú inteligentné dáta (SMART DATA).

 

Naša partnerská spolupráca s Dun & Bradstreet

Naša partnerská spolupráca s Dun & Bradstreet

Prístup k ekonomickým informáciám o firmách z celého sveta

Globálna sieť Dun & Bradstreet obsahuje informácie o viac ako 265 miliónoch firiem z 240 krajín a regiónov sveta. Spoločnosť Dun & Bradstreet zhromažďuje informácie z 30,000 oficiálnych zdrojov a každý deň vykonáva 5 miliónov aktualizácií. Ako zákazník spoločnosti Bisnode máte prístup do celej tejto siete a zároveň môžete vo svoj prospech využívať naše lokálne poznatky a kompetencie.

VIAC INFORMÁCIÍ O DUN & BRADSTREET

Náš prístup k preverovaniu rizikovosti a úveruschopnosti

Náš prístup k preverovaniu rizikovosti a úveruschopnosti

Zvýšenie príjmov optimalizáciou rizík

Náš prístup k preverovaniu rizikovosti a úveruschopnosti zahŕňa skôr optimalizáciu ako minimalizáciu rizika. Až úzkostlivo obozretná stratégia riadenia rizik a príliš reštriktívne úverové hodnotenie naše podnikanie brzdí. Nerozvážne riskovanie môže na druhú stranu mať likvidačné následky. Je veľmi ťažké nájsť rovnováhu medzi pocitom bezpečia a pohotovým reagovaním na nové obchodné príležitosti, ale kľúčom k nej je spoľahlivá podpora pre rozhodovanie založená na veľmi kvalitných dátach.  

Získajte podporu od Bisnode počas celej cesty k zákazníkovi

Využite smart dáta pre zvýšenie predaja získanie verných zákazníkov

Nájsť nových zákazníkov

Využite smart dáta na oslovenie tých zákazníkov, ktorí sú najbližšie k nákupnému rozhodnutiu – na úrovni rizika, ktoré najviac vyhovuje vašim obchodným cieľom. S pomocou našich dát a analytických modelov vám môžeme pomôcť nájsť najlepších potenciálnych zákazníkov a zistiť, čo a kedy si najpravdepodobnejšie kúpia.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Zvýšenie konverzie

Zlepšenie miery konverzie na vašich najlepších zákazníkov pomocou smart dát na optimalizáciu kritérií a procesy pre vaše ponuky. Prispôsobiť vaše ponuky a maximalizovať návratnosť investícií pre rôzne zákaznícke segmenty spojením finančných informácií a údajov o trhu o každého potenciálneho zákazníka.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Kontaktovať

Riešenia

Bisnode riešenia zabezpečujú, aby všetky údaje - tak ako vaše vlastné aj tie ktoré ponúkame - boli vo vysokej kvalite. Analýzou databázy vašich zákazníkov a pridelením im  správnej informácie, môžete uskutočniť správne rozhodnutie, byť si istí s kým obchodujete a zvýšiť vaše marketingové a obchodné aktivity.

Zvýšenie predaja

Pomocou smart dát získate pohľad na pôsobenie v reálnom čase – o príležitostiach na ďalší predaj a o udalostiach, ktoré označujú zmenu úrovne rizika zákazníka. Integrovaním našich analytických nástrojov pre smart dáta do vášho CRM alebo vášho systému pre marketingovú automatizáciu a podporu predaja, pomôžeme vám denne predvídať vaše najlepšie predaje a zákaznícke príležitosti. V rovnakom čase, vám pomôžeme zvládnuť príslušné riziká.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Kontaktovať

Riešenia

Bisnode riešenia zabezpečujú, aby všetky údaje - tak ako vaše vlastné aj tie ktoré ponúkame - boli vo vysokej kvalite. Analýzou databázy vašich zákazníkov a pridelením im  správnej informácie, môžete uskutočniť správne rozhodnutie, byť si istí s kým obchodujete a zvýšiť vaše marketingové a obchodné aktivity.

Vernosť zákazníkov

Pomocou smart dát priebežne monitorovať a spravovať svoje vzťahy so zákazníkmi počas celého životného cyklu zákazníka. Integrovaním našich nástrojov pre smart dáta do CRM, systémov pre CX alebo marketingovú automatizáciu, vám pomôžeme riadiť všetky svoje vzťahy so zákazníkmi.

Ste pripravení začať pracovať s dátami a riadiť vaše procesy?

Zavolajte nám

Budeme prijímať hovory cez pracovné dni medzi 8 -17.

08 558 059 00

Kontaktovať

Riešenia

Bisnode riešenia zabezpečujú, aby všetky údaje - tak ako vaše vlastné aj tie ktoré ponúkame - boli vo vysokej kvalite. Analýzou databázy vašich zákazníkov a pridelením im  správnej informácie, môžete uskutočniť správne rozhodnutie, byť si istí s kým obchodujete a zvýšiť vaše marketingové a obchodné aktivity.