O Bisnode

Umožňujeme uskutočňovať inteligentné rozhodnutia

Umožňujeme uskutočňovať inteligentné rozhodnutia

V neustále sa meniacom svete digitálnych informácií vidia niektorí výzvy a obmedzenia. My vidíme nekonečné množstvo príležitostí ako pomôcť druhým. 2,400 odborníkov spoločnosti Bisnode sa každý deň snaží interpretovať, skvalitňovať a pochopiť údaje, ktoré sú základom pre prijímanie obchodných rozhodnutí zo strany našich klientov. Spoločnosť Bisnode pomáha zjednodušovať každodenný život tak, že denne vypracováva tisíce dokumentov, ktoré sú zásadné pre procesy rozhodovania, určené pre spoločnosti, vládne agentúry, obce a organizácie.

S použitím kvalitných dát od Bisnode môžete prijímať správne a inteligentné obchodné rozhodnutia, ktoré zvýšia ziskovosť vášho podniku a pomôžu rozvíjať vaše podnikanie. Spoločnosť Bisnode ponúka mnoho špecifických riešení pre tých, ktorí sa chystajú uskutočniť dôležité obchodné rozhodnutia:

  • Zabezpečte si rast svojho podnikania vďaka tým správnym informáciám zásadných pre prijímanie obchodných rozhodnutí
  • Optimalizujte svoje riziká pomocou presných analýz
  • Zvýšte presnosť informácií v oblasti marketingu

Pomocou riešení od Bisnode máte zabezpečený neustály prístup k aktuálnym informáciám a budete sa môcť rozhodovať na základe správnych dát.

Viac informácií

Bisnode-odborníci na smart dáta

Sme experti na smart dáta

Špecializujeme sa na vytváranie veľmi kvalitných obchodných, ekonomických a obchodných informácií, ktoré vám pomôžu uskutočniť tie správne a inteligentné rozhodnutia. Pôsobíme v 19 európskych krajinách a v spolupráci s našim strategickým partnerom, spoločnosťou Dun & Bradstreet, poskytujeme kvalitné lokálne a globálne dáta spoločnostiam, vládnym organizáciám a obciam.

Viac informácií

Rozhodnutia Bisnode zákazníkov pomocou smart dáta

Naši zákazníci sa rozhodujú pomocou inteligentných dát

Spektrum našich zákazníkov siaha od vládnych agentúr, cez malé a stredné podniky až po veľké globálne skupiny spoločností. Jedná sa o klientov pôsobiacich v rôznych oblastiach, napr. bankovníctvo a financie, vo verejnom a súkromnom sektore, realitách, poisťovníctve, maloobchode a výrobe. Všetci majú ale jedno spoločné – údaje sú pre nich hnacou silou a svoje obchodné rozhodnutia zakladajú na smart dátach.

Viac informácií