GDPR - Let bez krídiel?

Kreditné informácie, marketingové údaje a ochrana osobných údajov v Európe
Stiahnite si brožúru o GDPR
check-mark-blue.png

Zabezpečenie zákonnosti spracovania osobných údajov

check-mark-blue.png

Dodržiavanie práv fyzických osôb (dotknutých osôb)

check-mark-blue.png

Opatrenia zamerané na ochranu osobných údajov

Zmeny sú nastavené

Zmeny sú nastavené

Nové predpisy pre ochranu osobných údajov v Európe

Dňa 25. mája 2018 nastáva „Veľký deň pre ochranu osobných údajov“.
Po dvojročnom prechodnom období nadobúda účinnosť európske Všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov / General Data Protection Regulation
(GDPR). Najneskôr do tohto dňa musia byť všetky procesy týkajúce sa
spracovania osobných údajov kompletne prispôsobené novému právnemu
predpisu. Účelom GDPR je zjednotenie štandardov ochrany osobných údajov
vo všetkých krajinách v rámci celej Európskej únie.

Čo pre nás znamená ochrana dát

Ochrana osobných údajov pre nás predstavuje hlavný princíp a zároveň ide
o kľúčové opatrenie, ktoré vytvára vzájomnú dôveru. Naši zákazníci právom
očakávajú, že od nás obdržia sprostredkovane len také údaje, ktoré boli
zhromaždené a spracované podľa práva a zákonným spôsobom. Pokiaľ
by sme sa pri ďalšom spracovaní osobných údajov správali netransparentným
spôsobom, ťažko by sme mohli poskytovať dôveryhodné informácie pre
naše produkty. Záväzok ohľadne ochrany osobných údajov berieme preto veľmi
vážne. 

Zistite, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, v našej bezplatnej brožúre.

Chrániť to, čo je pre nás dôležité

Chrániť to, čo je pre nás dôležité

Stiahnite si našu brožúru o GDPR

  • GDPR prehľadne
  • Bisnode a GDPR
  • Zákazníci Bisnode a GDPR
  • Odporúčania pre implemetáciu
Stiahnuť brožúru