D&B CREDIT – NOVÁ GENERÁCIA ANALÝZY RIZÍK

Ak dochádza na trhu ku zmenám stále častejšie, je potrebné sa prispôsobiť novému tempu. To kladie nové nároky na manažérov na pozíciách finančných riaditeľov a na metódy používané finančnými tímami. Trendom je odklon od primárneho cieľa spočívajúceho v minimalizácii rizika smerom k omnoho rozsiahlejším povinnostiam a zodpovednostiam. Finančné oddelenie musí aktívne pracovať na ďalšej optimalizácii rizika, na zvýšení peňažných tokov a navyšovaní tempa rastu. Aby predajné aktivity firmy mohli byť dobre zacielené, je rovnako nutné obchodnému útvaru poskytovať relevantné informácie o súčasných aj potenciálnych klientoch bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Tieto zmeny nútia finančné tímy hľadať nové spôsoby, ako byť flexibilný a ako bližšie spolupracovať, zatiaľ čo zároveň zvládnu poskytovať a uchovávať dôležité obchodné informácie.

Optimalizujte riziká a uskutočňujte prezieravé rozhodnutia

Podmienky pre uzatváranie výnosných obchodov po celom svete

  • Zaistite svoje rozhodnutia prístupom k aktuálnym údajom a kreditným správam z viac ako 200 krajín a regiónov
  • Generujte nové obchodné príležitosti za pomoci spoľahlivých informácií a analýz
  • Získajte väčší počet globálnych klientov a súčasne majte pod kontrolou úroveň rizika vďaka využitiu správnych dát, skóringu, internetových stránok tretích strán a sociálnych informácií

 

Majte svoje globálne portfólio úplne pod kontrolou

Analýzy podporujúce vaše kľúčové rozhodnutia

  • Vytvorte si vhodný reporting a usporiadanie svojho klientského portfólia prostredníctvom užívateľsky prívetivého nástroja
  • Zaistite si vhodné dáta vedúce k správnym rozhodnutiam, efektívnemu riadeniu úverovej politiky a presnej segmentácii použitím analýz, skóringu a najnovších správ poskytovaných Dun & Bradstreet
  • Majte stále k dispozícii informácie o aktuálnom dianí vrátane kompilácie trendov za posledných 12 mesiacov a sami si zvoľte, ako majú byť informácie filtrované a dodávané

 

Predíďte úverovým stratám získavaním upozornení v pravý čas

Monitorujte relevantné udalosti

  • Udržujte si prehľad o svojich klientoch sledovaním vývoja portfólia a indikáciou kritických zmien v podnikaní
  • Dostávajte automatické upozornenia a nakonfigurujte si ľubovolný počet portfólií pomocou jasného a flexibilného prehľedu
  • Chráňte svoje podnikanie a získajte celkový pohľad na finančné zdravie svojich medzinárodných klientov prostredníctvom monitoringu a kompilácie historických dát

 

Prihlásenie

PRIHLÁSENie DO D&B CREDIT

D&B Worldwide NetworkSúvisejúce produkty

Žiadosť o pridelenie

D-U-N-S® číslo

 

Získajte D-U-N-S číslo – unikátny identifikačný číselný znak, vďaka ktorému je možné spoľahlivo identifikovať firmu v ktorejkoľvek časti sveta.

Viac informácií

Produkt

D&B Portfolio Manager

 

Spoznajte svojich najrizikovejších a najspoľahlivejších zákazníkov.

Viac informácií
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prezeraním tohto webu vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies (Viac informácií).