Bisnode Arachné - odkrytie skrytých väzieb medzi firmami

Bisnode Arachné obsahuje moduly, z ktorých každý má iné zameranie

Bisnode Arachné je moderná a rýchla webová aplikácia založená na platforme Gnosus. Umožňuje odkryť vzťahy vyplývajúce z ekonomicky prepojeného okolia preverovaného subjektu v Slovenskej a Českej republike. K dispozícii je tiež detailný výpis kreditných, obchodných a negatívnych informácií formou prehľadného reportu. Automatické hľadanie dôležitých zmien negatívnych stavov vo vašom portfóliu je zaistené monitoringom. Vďaka Bisnode Arachné je možné pri rozhodovaní sa uvažovať v širších súvislostiach a hodnotiť tak rizikovosť subjektov komplexne.

arachne_video VazbySK_kompletarachne1-SKplatobna_moralka

 

 

Modul Report poskytuje detailný prehľad dostupných informácií o jednej spoločnosti. Zahrňuje všetko od identifikačných a registračných údajov, cez kontakty, osoby vo firme až po majetkové väzby, kreditné a negatívne informácie, finančné výsledky s finančnou analýzou či obchodné informácie. Report je pre väčšiu prehľadnosť rozdelený do dátových blokov, ktoré je možné celé skrývať a voliť úroveň podrobnosti zobrazovaných informácií. Pre užívateľský komfort nechýbajú interaktívne grafy a tabuľky.

Modul Väzby poskytuje užitočné funkcie pre analýzu aktívnych a historických ekonomických väzieb medzi subjektami na Slovensku a v Čechách, vrátane presahu majetkových väzieb do zahraničia. Jedná se o komfortný nástroj s intuitívnym ovládaním, ktorý umožňuje odkryť ekonomicky prepojené okolie zvoleného subjektu, vyhľadávanie vzájomného prepojenia medzi dvoma subjektami a zobrazenie tzv. definitívneho  majetkového vplyvu, ktorý umožňuje rýchlu identifikáciu skutočného vlastníka sledovanej firmy i v neprehľadnej majetkovej štruktúre. Vďaka prítomnosti negatívnych a kreditných indikátorov priamo u subjektov v  grafe väzieb je možné vzťahy medzi subjektami hodnotiť  komplexne.

Modul Monitoring poskytuje automatické sledovanie negatívnych zmien vo vašom portfóliu. Zachytená zmena bude k dispozícii v aplikácii spolu s ďalšími užitočnými funkciami alebo bude odoslaná e-mailom. Je možné sledovať zmeny podľa ich povahy: negatívne, pozitívne, neutrálne, vďaka čomu nie je užívateľ zahltený nepotrebnými informáciami. Okrem zachytenia budúcej zmeny je možné zobraziť už  zachytené zmeny v minulosti, napríklad za posledný týždeň či mesiac. Vývoj zmien a udalostí u firiem  tak môžeme hodnotiť omnoho podrobnejšie.Tento web používa súbory cookie. Ďalším prezeraním tohto webu vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies (Viac informácií).