• Bisnode Group

UMOŽŇUJEME USKUTOČŇOVAŤ
SPRÁVNE ROZHODNUTIA

Novinky & Informácie

Novinky

Bisnode Bulletin apríl 2015

Pohľad na novovzniknuté firmy v krajinách strednej Európy

Prečítajte si viac

Tlačová správa

Najrizikovejšími segmentami podnikania sú na Slovensku ťažba, výroba elektriny, vzdelávanie

 
Celá tlačová správa

Tlačová správa

ČISTÝ ZISK BISNODE DOSIAHOL 1 349 282 EUR

Konsolidované tržby spoločnosti Bisnode, združené v československom klastri dosiahli za rok 2014 takmer 14 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 19%. Čistý zisk dosiahol 1 349 282 EUR.

Celá tlačová správa

Produkty & Riešenia

Produkt

EDB Info

 

Aktuálny zdroj nových obchodných kontaktov (odberatelia, dodávatelia) a prehľad o konkurencii.

Viac informácií

Produkt

EDB Prezent

 

Prezentácia vašich výrobkov a služieb na denne využívaných vyhľadávačoch.

Viac informácií

Produkt

D&B BIR – Kreditné správy

 

Posúdenie finančného zdravia firmy a overenie, či je možné firme poskytnúť v úver, či začať obojstranne prospešnú spoluprácu.

Viac informácií

Produkt

Lustrátor

 

On-line aplikácia s komplexnými finančnými informáciami o všetkých firmách v SR a ČR, slúžiaca k účinnému predchádzaniu vzniku nedobytných pohľadávok.

Viac informácií

Referencie & Odporúčania

Žiadosť o pridelenie

D-U-N-S® číslo

 

Získajte D-U-N-S číslo – unikátny identifikačný číselný znak, vďaka ktorému je možné spoľahlivo identifikovať firmu v ktorejkoľvek časti sveta.

Viac informácií