UMOŽŇUJEME USKUTOČŇOVAŤ
SPRÁVNE ROZHODNUTIA

ANALYZOVAŤ

Ako rozpoznať správny postup?

Ako rozpoznať správny postup pri vstupe na nový trh, do nového odvetvia alebo len pri spustení novej kampane? Analýza pomáha pochopiť výzvy aj príležitosti na trhu s cieľom maximalizovať váš obchodný výsledok.

ZACIELIŤ

Ako nájsť tú správnu cieľovú skupinu?

Ako nájsť tú správnu cieľovú skupinu? Ponúkame účinné nástroje pre identifikáciu vhodnej cieľovej skupiny. Naša databáza slúži predovšetkým pre cielené vyhľadávanie kontaktov na nových potenciálnych zákazníkov.

OSLOVIŤ

Ako správne komunikovať?

Ako vhodne oslovíte trh s novou ponukou? Ako dáte vedieť, že je vaše spoločnosť dôveryhodná a že stojí za to s ňou obchodovať? Naša široká škála komunikačných riešení poskytuje metódy k osloveniu správnej cieľovej skupiny.

PREVERIŤ

Ako najlepšie riadiť svoj biznis?

Ako najlepšie riadiť svoj bizinis? Preverovanie umožňuje pracovať s dôležitými informáciami na ochranu vašeho podnikania. Zistíte tak napríklad, ktorá firma je stabilná a u ktorej naopak hrozí, že vám nezaplatí včas.

UDRŽAŤ ZÍSKANÉ

Ako optimalizovať vzťahy?

Ako optimalizovať vzťahy so súčasnými zákazníkmi? Nástroje pre riadenie vzťahov umožňujú ich vytváranie a posilnenie vzájomného úžitku medzi obchodnými partnermi a zároveň uľahčujú riadenie rizík v zákazníckom portfóliu.

Novinky & Informácie

Novinky

Magnus Silfverberg bol menovaný za Generálneho riaditeľa skupiny Bisnode


Prečítajte si viac

Novinky

Bisnode Bulletin apríl 2015

Pohľad na novovzniknuté firmy v krajinách strednej Európy

Prečítajte si viac

Produkty & Riešenia

Produkt

EDB Info

 

Aktuálny zdroj nových obchodných kontaktov (odberatelia, dodávatelia) a prehľad o konkurencii.

Viac informácií

Produkt

EDB Prezent

 

Prezentácia vašich výrobkov a služieb na denne využívaných vyhľadávačoch.

Viac informácií

Produkt

D&B BIR – Kreditné správy

 

Posúdenie finančného zdravia firmy a overenie, či je možné firme poskytnúť v úver, či začať obojstranne prospešnú spoluprácu.

Viac informácií

Produkt

Lustrátor

 

On-line aplikácia s komplexnými finančnými informáciami o všetkých firmách v SR a ČR, slúžiaca k účinnému predchádzaniu vzniku nedobytných pohľadávok.

Viac informácií

Referencie & Odporúčania

Žiadosť o pridelenie

D-U-N-S® číslo

 

Získajte D-U-N-S číslo – unikátny identifikačný číselný znak, vďaka ktorému je možné spoľahlivo identifikovať firmu v ktorejkoľvek časti sveta.

Viac informácií